30 درصد تخفیف ویژه 100 خرید اول : amiraligh

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اپیزود 02

● اپیزود جدید

Feelings and Scares of Attachment

امیرعلی ق |
17 تیر 1403
قابل شنیدن روی :

فصل اول

معرفی

اپیزود 00 |

معرفی

Intro

فصل 01 |

29 شهریور 1399

اپیزود 01 |

بازی زندگی

Escape Room

فصل 01 |

4 مهر 1399

اپیزود 02 |

قواعد بازی زندگی

Escape Room Rules

فصل 01 |

8 مهر 1399

اپیزود 03 |

تصویرگر فردای خود باشید

Illustrate Your Destiny

فصل 01 |

14 مهر 1399

اپیزود 04 |

حرفه ای بازی کن

Play Like Pro

فصل 01 |

21 مهر 1399

اپیزود 05 |

به ندای درونت گوش بده

Listen to Real You

فصل 01 |

27 مهر 1399

اپیزود 06 |

من گم شده ام

I am lost

فصل 01 |

4 آبان 1399

اپیزود 07 |

همراهی، دوستی و عشق

Companionship, Friendship & Love

فصل 01 |

11 آبان 1399

اپیزود 08 |

امید و سرنوشت

Hope & Destiny

فصل 01 |

19 آبان 1399

فصل دوم

اپیزود 01 |

دعوت به مسئولیت پذیری

An Invitation to Responsibility

فصل 02 |

30 آذر 1399

اپیزود 02 |

نیازها

Needs

فصل 02 |

7 دی 1399

اپیزود 03 |

دنیای مطلوب

The Ideal World

فصل 02 |

14 دی 1399

اپیزود 04 |

دنیای ادراکی

The Perceived World

فصل 02 |

21 دی 1399

اپیزود 05 |

سیستم رفتار

Behavior System

فصل 02 |

28 دی 1399

فصل سوم

اپیزود 01 |

انگیزه

Motivation

فصل 03 |

19 بهمن 1399

اپیزود 02 |

عادت ها

HABITS

فصل 03 |

24 بهمن 1399

اپیزود 03 |

رشد فردی

Self Development

فصل 03 |

3 اسفند 1399

اپیزود 04 |

خوش بینی

Optimism

فصل 03 |

10 اسفند 1399

اپیزود 05 |

مرگ

The Death

فصل 03 |

17 اسفند 1399

فصل چهارم

اپیزود 01 |

برنامه داشته باشیم

Get In Plan

فصل 04 |

24 اسفند 1399

اپیزود 02 |

انجامش بده

Get it Done

فصل 04 |

1 فروردین 1400

اپیزود 03 |

من و اهداف من

Me & My Goals

فصل 04 |

8 فروردین 1400

اپیزود 04 |

از هدفت مطمئن شو

Make Sure About Your Goal

فصل 04 |

22 فروردین 1400

اپیزود 05 |

پیش به سوی هدف

Plan Your Goals

فصل 04 |

29 فروردین 1400

اپیزود 06 |

برنامه ریزی برای عادت های خوب

Plan Your Habits

فصل 04 |

5 اردیبهشت 1400

فصل پنجم

اپیزود 01 |

ثابت قدمی

Perseverance

فصل 05 |

12 اردیبهشت 1400

اپیزود 02 |

یادگیری

Learning

فصل 05 |

20 اردیبهشت 1400

اپیزود 03 |

مغز اجتماعی

Social Brain

فصل 05 |

26 اردیبهشت 1400

اپیزود 04 |

غرق در اینترنت

Stuck in the Web

فصل 05 |

5 خرداد 1400

اپیزود 05 |

خلاقیت

Creativity

فصل 05 |

9 خرداد 1400

اپیزود 06 |

جعبه ابزار فکر

Thinking Tools

فصل 05 |

16 خرداد 1400

اپیزود 07 |

خستگی

Exhaustion

فصل 05 |

23 خرداد 1400

اپیزود 08 |

پاکسازی ذهن

Brain Cleaning

فصل 05 |

30 خرداد 1400

فصل ششم

اپیزود 01 |

شهامت

Audacity

فصل 06 |

13 تیر 1400

اپیزود 02 |

نه گفتن

Say No!

فصل 06 |

20 تیر 1400

اپیزود 03 |

ابراز توانمندی ها

Assertiveness

فصل 06 |

27 تیر 1400

اپیزود 04 |

ترس از سخنرانی

Fear of Speech

فصل 06 |

3 مرداد 1400

اپیزود 05 |

حرف مردم

People's Opinions

فصل 06 |

10 مرداد 1400

فصل هفتم

اپیزود 01 |

حال خوب بدن من

My Body Wellness

فصل 07 |

17 مرداد 1400

اپیزود 02 |

رموز دوستی با من سوم

Companionship with 3rd Me

فصل 07 |

24 مرداد 1400

اپیزود 03 |

آیا من سالمم؟

?Am I Healthy

فصل 07 |

31 مرداد 1400

اپیزود 04 |

استرس خوب استرس بد

Good Stress, Bad Stress

فصل 07 |

5 شهریور 1400

اپیزود 05 |

لذت، سلامت و رنج

Joy, Health and Suffer

فصل 07 |

14 شهریور 1400

اپیزود 06 |

گلابی باش سیب نباش

Be like a Pear not an Apple

فصل 07 |

21 شهریور 1400

اپیزود 07 |

خوردن فکروندانه

Mindful eating

فصل 07 |

30 شهریور 1400

اپیزود 08 |

خوردن فکروندانه ۲

Mindful eating 2

فصل 07 |

5 مهر 1400

اپیزود 09 |

حرکت کن، زندگی کن

Move, live

فصل 07 |

20 مهر 1400

اپیزود 10 |

خواب خوب، حال خوب

Good sleep, good me

فصل 07 |

20 مهر 1400

اپیزود 11 |

کی بریم دکتر؟

When to See a Doctor?

فصل 07 |

28 مهر 1400

فصل هشتم

اپیزود 01 |

نقد موفقیت

A Critique Of Success

فصل 08 |

3 آبان 1400

اپیزود 02 |

در ستایش کامل نبودن

Praising Imperfection

فصل 08 |

9 آبان 1400

اپیزود 03 |

جور دیگر باید دید

Must See Differently

فصل 08 |

16 آبان 1400

اپیزود 04 |

لذت و رنج در تنهایی

Pain and Pleasure in Loneliness

فصل 08 |

24 آبان 1400

اپیزود 05 |

تصمیم‌گیری در بحران

Decision Making in Crises

فصل 08 |

13 آذر 1400

اپیزود 06 |

موفقیت چند پتانسیلی‌ها

Successes of Multi-Potential Individuals

فصل 08 |

4 دی 1400

اپیزود 07 |

فلسفه‌ی حسادت

The Philosophy of Envy

فصل 08 |

4 دی 1400

اپیزود 08 |

چطور شکست بخوریم؟

How to Fail?

فصل 08 |

4 دی 1400

فصل نهم

اپیزود 01 |

حکایت پول

The Story of Money

فصل 09 |

15 دی 1400

اپیزود 02 |

دخل و خرج

Income and Incase

فصل 09 |

15 دی 1400

اپیزود 03 |

پس انداز

Savings

فصل 09 |

22 دی 1400

اپیزود 04 |

کارآفرینی یا کارمندی

Entrepreneurship or Employment

فصل 09 |

28 دی 1400

اپیزود 05 |

سرمایه گذاری

Investment

فصل 09 |

10 بهمن 1400

اپیزود 06 |

مریضی پول

The Sickness of Money

فصل 09 |

17 بهمن 1400

فصل دهم

اپیزود 01 |

انسان‌باستانی ذهن‌شکارچی

Ancient Human's Predating Mind

فصل 10 |

24 بهمن 1400

اپیزود 02 |

در طبقه‌ی چندم زندگی می‌کنید؟

What Floor Are You On?

فصل 10 |

4 اسفند 1400

اپیزود 03 |

هوش و استعداد

Intelligence And Talent

فصل 10 |

12 اسفند 1400

اپیزود 04 |

حقیقت و واقعیت

Truth Vs. Reality

فصل 10 |

16 اسفند 1400

اپیزود 05 |

بیهوده‌های مهم

Critical Junk

فصل 10 |

23 اسفند 1400

اپیزود 06 |

تناقض

Paradox

فصل 10 |

15 فروردین 1401

اپیزود 07 |

دوستانه زیستن

Living Cordially

فصل 10 |

24 فروردین 1401

اپیزود 08 |

هوش خارج از بدن

Out Of Body Intelligence

فصل 10 |

6 اردیبهشت 1401

فصل یازدهم

اپیزود 01 |

دانشمند احساساتمون باشیم

To Be A Guru Of Our Emotions

فصل 11 |

12 اردیبهشت 1401

اپیزود 02 |

مغز دبیرستانی

High-School Mentality

فصل 11 |

21 اردیبهشت 1401

اپیزود 03 |

قدرت شروع ناقص

Daring to Imperfectly Start

فصل 11 |

27 اردیبهشت 1401

اپیزود 04 |

چگونه تغییر کنیم؟

How Can We Change?

فصل 11 |

1 خرداد 1401

اپیزود 05 |

اعتماد به نفس

Self-Confidence

فصل 11 |

8 خرداد 1401

اپیزود 06 |

تلاش معکوس

Reverse Effort

فصل 11 |

18 خرداد 1401

اپیزود 07 |

شاگرد خوب

Slick Learner

فصل 11 |

24 خرداد 1401

اپیزود 08 |

واکسن شکست

Failure Vaccine

فصل 11 |

29 خرداد 1401

اپیزود 09 |

دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم

The Lies We Tell Ourselves

فصل 11 |

5 تیر 1401

اپیزود 10 |

خردمند باشیم

Being wise

فصل 11 |

13 تیر 1401

اپیزود 11 |

ذهن قصه‌گو

Mind Of a Storyteller

فصل 11 |

21 تیر 1401

اپیزود ۱۲ |

پختگی

Maturity

فصل ۱۱ |

28 تیر 1401

فصل دوازدهم

اپیزود 01 |

تجربیات موازی

Parallel Experiences

فصل 12 |

3 مرداد 1401

اپیزود 02 |

دروازه‌های تغییر ذهن

Gateways To Intellectual Chance

فصل 12 |

23 مرداد 1401

اپیزود 03 |

زندگی زمینی در هم تنیده‌ی ما

Entangled Life On Earth

فصل 12 |

31 مرداد 1401

اپیزود 04 |

لذت زمینی شدن

The Delight Of Becoming Earthly

فصل 12 |

13 شهریور 1401

اپیزود 05 |

اصالت انتخاب

Originality Of Choice

فصل 12 |

28 شهریور 1401

season12-e6-02

اپیزود 06 |

روایت غیر خطی شکست و پیروزی

Non-linear narration of defeat and victory!

فصل 12 |

14 بهمن 1401

اپیزود 07 |

برای بهبود تجربه ی زیستن

To improve our life experience

فصل 12 |

14 بهمن 1401

اپیزود 08 |

جستجوی واقعی برای حقیقت

Authentic search for truth

فصل 12 |

14 بهمن 1401

فصل سیزدهم

اپیزود 01 |

حال خوب واقعی

Real good mood

فصل 13 |

14 بهمن 1401

اپیزود 02 |

وظایف من، مسئولیت های من

My Duties, My Responsibilities

فصل 13 |

14 بهمن 1401

اپیزود 03 |

حال خوب دیگری

The other’s good mood

فصل 13 |

14 بهمن 1401

اپیزود 04 |

زمین عزیز ما

Our dear Earth

فصل 13 |

28 اسفند 1401

اپیزود 05 |

جهان، انرژی و آب

Universe, Energy & Water

فصل 13 |

28 اسفند 1401

اپیزود 06 |

کمی برای دیگری

A little for Others

فصل 13 |

29 فروردین 1402

اپیزود 07 |

کمی برای دیگری قسمت دوم

A little for Others 2

فصل 13 |

29 فروردین 1402

اپیزود 08 |

حرف آخر

The last words

فصل 13 |

19 اردیبهشت 1402

فصل چهاردهم

اپیزود 01 |

بازی بلند مدت

The Long Game

فصل 14 |

18 خرداد 1402

اپیزود 02 |

افسانه ی تعادل

The Myth Of Balance

فصل 14 |

18 خرداد 1402

اپیزود 03 |

استعداد نافرمانی

Rebel Talent

فصل 14 |

18 خرداد 1402

Episode 04 - Winning Ticket (بلیط برنده)

اپیزود 04 |

بلیط برنده

Winning Ticket

فصل 14 |

23 تیر 1402

Episode 05 - Be a Leader (لیدر باش)

اپیزود 05 |

لیدر باش

Be a Leader

فصل 14 |

23 تیر 1402

اپیزود 06 |

هنر پرسشگری

The Art of Questioning

فصل 14 |

23 تیر 1402

Episode 07 - Boundary (حد و مرز)

اپیزود 07 |

حد و مرز

Boundary

فصل 14 |

24 تیر 1402

دوربرگردون جافکری

اپیزود 08 |

دوربرگردون

U-Turn

فصل 14 |

8 مرداد 1402

Episode 09 - Tedious (کسل کننده)

اپیزود 09 |

کسل کننده

Tedious

فصل 14 |

20 مرداد 1402

اپیزود 10 |

چطور ریسک کنیم؟

How to take Risks?

فصل 14 |

25 مرداد 1402

اپیزود 11 |

ارزش واقعی پول

Money’s real value

فصل 14 |

1 شهریور 1402

اپیزود 12 |

منفی در مثبت

Negative in Positive

فصل 14 |

23 شهریور 1402

فصل پانزدهم

اپیزود 01 |

چرا نمی رسیم؟

Why don’t we get there?

فصل 15 |

23 شهریور 1402

اپیزود 02 |

خواسته های گم شده

Lost Desires

فصل 15 |

27 شهریور 1402

اپیزود 03 |

تاثیر انتظارات دیگران

The impact of other’s expectations

فصل 15 |

4 مهر 1402

اپیزود 04 |

کشمکش های درونی

Internal conflicts

فصل 15 |

16 مهر 1402

اپیزود 05 |

نزیستن خواسته ها

Unliving desires

فصل 15 |

24 مهر 1402

Episode 06 - Unliving desires 2 (نزیستن خواسته ها ۲)

اپیزود 06 |

نزیستن خواسته ها ۲

Unliving desires 2

فصل 15 |

1 آبان 1402

فصل شانزدهم

تصمیم به مهاجرت

اپیزود 01 |

تصمیم به مهاجرت

Deciding to Immigrate

فصل 16 |

20 آذر 1402

تصمیم به ازدواج

اپیزود 02 |

تصمیم به ازدواج

Deciding to get Married

فصل 16 |

27 آذر 1402

اپیزود 03 |

تصمیم به طلاق

Deciding to get Divorced

فصل 16 |

3 دی 1402

تصمیم به سرمایه گذاری

اپیزود 04 |

تصمیم به سرمایه گذاری

Deciding to Invest

فصل 16 |

10 دی 1402

تصمیم به تحصیل در دانشگاه

اپیزود 05 |

تصمیم به تحصیل در دانشگاه

Deciding for Higher Education

فصل 16 |

17 دی 1402

Deciding for Graduate Studies

اپیزود 06 |

تصمیم به تحصیلات تکمیلی

Deciding for Graduate Studies

فصل 16 |

24 دی 1402

فصل هفدهم

اپیزود 01 |

اعتیاد

Addiction

فصل 17 |

5 بهمن 1402

اپیزود 02 |

اعتیاد های مثبت

Positive Addictions

فصل 17 |

16 بهمن 1402

اپیزود 03 |

طراحی زندگی

Designing Life

فصل 17 |

24 بهمن 1402

اپیزود 04 |

نقشه شادکامی

A Roadmap to Happiness

فصل 17 |

30 بهمن 1402

اپیزود 05 |

دگردوستی

Altruism

فصل 17 |

6 اسفند 1402

اپیزود 06 |

جایگاه هیجان در انگیزه

Where Excitement Stands in Motivation

فصل 17 |

13 اسفند 1402

فصل هجدم

اپیزود 01 |

بیداری قهرمان درون

The Awakening of Inner Hero

فصل 18 |

20 اسفند 1402