01

اپیزود 03 |

ابراز توانمندی ها

Assertiveness

فصل 06 |

27 تیر 1400

02

اپیزود 03 |

ابراز توانمندی ها

Assertiveness

فصل 06 |

27 تیر 1400

03

اپیزود 03 |

ابراز توانمندی ها

Assertiveness

فصل 06 |

27 تیر 1400

فصل

اپیزود 03 |

ابراز توانمندی ها

Assertiveness

فصل 06 |

27 تیر 1400

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:120)

حمایت مالی

حمایت و دلگرمی شما ، پشتوانه بسیار ارزشمندی برای تیم جافکری است. ما با حمایت شما ایستاده ایم.

error: هشدار: محتوا محافظت شده است !!